homefeature

26
May

Verpilde, Koolstof verrykte RESCUE:

DIE PERFEKTE GRONDKONDISIONEERDER VIR: Tuinbou, Wingerdbou, Gras- en setperke, Graan- en rygewasse, Vrugte- en neutboorde

Bewerkbare landbougrond is wêreldwyd ’n skaars kommoditeit. Van ons vrugbaarste landbougrond word toenemend onbeskikbaar om aan die wêreld se groeiende voedsel sekuriteits krisis te voldoen.

Die belangrikste aspek wat aangespreek moet word is roofl andbou wat ’n diepgewortelde kultuur wêreldwyd is. Roofl andbou is die situasie waar boere elke jaar deeglike en goeie bewerkingspraktyke toepas, altyd volgens aanbeveling bemes, goeie onkruidbeheer toepas, en waar die gewasse netjies in rye of boorde, hektare vol staan. Tog word daar telkens op grondontledings uitgewys dat grondstruktuur swak is en die katioon uitruilvermoë van die grond laag is. Grondsterilisasiemetodes wat gebruik word om skadelike grondsiektes uit te skakel, elimineer egter ook voordelige organismes.

Die somtotaal van die jarelange praktyke is grond wat as dooie, koolstofvrye medium met min mikrobe-aksie sonder struktuur of waterretensievermoë beskryf kan word. Vinnige oplossings is nie meer volhoubaar vir die toestand waarin ons grond huidiglik verkeer nie. Vandag se boerderypraktyke moet daarop gefokus wees om dit waaroor ons beskik, in stand te hou. Grond moet optimaal bestuur word en lewe, koolstof en humus moet teruggeplaas word om aspekte rondom grondvrugbaarheid aan te spreek.

Die antwoord is om ’n strategie van “natuurlike grond oplossings” in plek te stel. In boeretaal beteken dit: Voed die grond sodat die grond die plant kan voed. Galltec se reeks van verpilde hoendermis produkte met lewendige mikrobes is ideaal geskik hiervoor. Met Galltec se tegnologie, tegniese ondersteuning en produkte word gepoog om grondpotensiaal weer te ontsluit. Galltec se tegnologie is daarop gefokus om te verseker dat produkte aan die hoogste kwaliteits vereistes voldoen en oor eienskappe beskik wat grond potensiaal in die breë aanspreek. Galltec se tegniese ondersteuning verseker dat probleemoplossings korrek en aanbevelings akkuraat gedoen word.

Die voordele vir die boer en vir sy bewerkbare grond is legio en kan daar gerus van Galltec se dienste en produkte gebruik gemaak word om ’n meer winsgewende en volhoubare vennootskap te maak.

16

26
May

Sink staal boerdery se wins

8

Deur Philip Venter en  Jaco Vorster 

Mikro-elemente sit meer pitte aan mieliekoppe.
Uiteindelik maak dit die boerdery winsgewender.

Die koste van voer – veral mielies — het mnr. Jaco Vorster laat besef dit sal beter wees as hy self in die proteïenbehoeftes van sy skaapboerdery kan voorsien. Hy boer sedert 1982 in die distrik Bronkhorstspruit. SA Vleismerino’s is die vernaamste inkomstebron van sy boerdery.

Grond is egter ’n beperkende faktor in die omgewing en dit is van groot belang dat elke vierkante meter optimaal benut moes word. Lammers wat slaggereed is, word regstreeks van die plaas bemark en uitskotvee word op veilings verkoop.

Dieselfde mieliekultivar word deurgaans met dieselfde stand en bemesting aangeplant. Op 26 November verlede jaar het Vorster mielies teen ’n stand van 30 000 plante per hektaar gevestig, maar weens droë toestande was die stand uiteindelik 22 000 plante per hektaar. Die kunsmismengsel 2:3:2 (22) (+ 0.5% sinkoksied) is teen 150 kg per hektaar toegedien. Op 4 Januarie, ná 202 mm reën sedert planttyd, is opvolgbemesting met KAN (28) teen 150 kg per hektaar toegedien. Aangesien die mielies sigbare tekorte getoon het, het Vorster raad gaan soek. ’n Verteenwoordiger van Zinchem het vasgestel dat ’n sinktekort die plante strem.

Hy het aanbeveel dat 25 kg per hektaar sinksulfaat (korrels) ingemeng word by die KAN (28), maar dat ’n kontrolestrook gelaat moes word. Ná dié bemesting het nog 428 mm reën geval voordat die mielies fisiologies ryp geword het. In daardie stadium het Voster gemerk dat hy geen verskil kon sien tussen die mielies wat met sinksulfaat behandel is, en dié wat nie behandel is nie.

Toe dit egter by strooptyd kom, het hy ’n merkwaardige verbetering van 15,6% in sy mielie-opbrengs behaal. Daar is waargeneem dat die mieliekoppe wat met sinksulfaat behandel is, in die algemeen 12 rye per kop het wat ongeveer 340 g geweeg het.
Daarteenoor het die mieliekoppe op die onbehandelde strook 10 rye per kop geproduseer het wat ongeveer 270 g per kop geweeg het. Dit het ook erger deurgeloop onder diplodia (kopvrot) as die mielies wat met sinksulfaat behandel was.

Wat merkwaardig is, is dat die sinksulfaat wat in dié laat stadium toegedien is (ongeveer vier weke ná opkoms en in die topbemestingstydperk), steeds goeie resultate gelewer het. Zinchem meen dit kan toegeskryf word daaraan dat die produk volkome wateroplosbaar is. Kort nadat die sink toegedien was, kon die mielieplante die sink in die grond deur die wortels opneem en benut vir groei en ontwikkeling. Vorster sê hy is oortuig dat sinksulfaat beslis die toekoms vir sy boerdery is en hy sal dit by sy medeboere aanbeveel. Waar hy vroeër vanjaar deur ’n potensiële tekort aan mielieproteïene in die gesig gestaar is en onkoste sou moes aangaan om mielies te koop, gaan die groot verbetering in sy oes hom in staat stel om genoeg mielies te stroop om in sy behoeftes te voorsien.

Zinchem het ’n multimikro-elementproduk ontwikkel vir rygewasse. Dit bestaan uit ’n volledige reeks noodsaaklike mikroelemente wat met planttyd in die grond toegedien kan word.

Saailinge groei beter as onmiddellik beskikbare, noodsaaklike mikro-elemente verskaf word om ten minste gedeeltelik stremmingstoestande in die omgewing te oorbrug. Die doel van die produk is nie om die hele gewas te voed nie, maar slegs om ’n goeie wegspring te verseker deur ’n goeie wortelstelsel te vestig.

’n Goed ontwikkelde wortelstelsel sal die plant help om beter in sy vog- en voedingsbehoeftes te voorsien. Dit sal daarom minder gevoelig vir ongunstige grond- en omgewingstoestande wees. Die reeks produkte bestaan uit ten volle wateroplosbare bronne van ses van die belangrikste mikro-elemente, naamlik Zn, Cu, Mn, Fe, B en Mo. Die produkte is in kristalvorm beskikbaar wat maklik oplos en dan deur besproeiingstelsels, tenks op planters of ’n trekkerspuit toegedien kan word.

Die reeks produkte bestaan uit sowat ’n dosyn verskillende grondtoedienings en blaarvoedings. Gewas-spesifieke formulasies word reeds ontwikkel. Die volgende gewasse het spesifieke blaarvoedingsformulasies: Graangewasse, sonneblomme, grondbone, droëbone, sojabone, groente en vrugte asook pekanneute. Spesifieke grondtoedieningsformulasies is ontwikkel vir alle rygewasse, groente, suikerriet en die bosbou. Die produk kan jaarliks gebruik word om te voorsien in die rygewasse se mikro-elementbehoeftes.

Dit is aan te beveel dat ook die mikroelemente met grondontledings ontleed word. Sodoende kan bepaal word hoe om die mikro-elemente te bestuur. Die voorkoming van tekorte is beter as krisisbestuur waar tekorte visueel waargeneem en daarop gereageer word.

Die toediening van mikro-elemente kan ’n boerdery meer winsgewend en volhoubaar maak. ’n Boer kan nie bekostig om nie die volle potensiaal van sy gronde te ontgin nie. Dit maak daarom nie sin om die toediening van makro-elemente en kalk, die keuse van die kultivar en bewerking en die bestryding van insekte en onkruid reg te doen, en noodsaaklike mikro-elemente wat die boer kan help om sy gronde se volle potensiaal te bereik, te ignoreer nie.

Mnr. Phillip Venter is besigheidseenheidsbestuurder van Zinchem en mnr. Jaco Vorster is ’n boer.

 

26
May

As die koue sy rypklou uitsteek …

As jy so tussen die plase ry en jy sien ’n oor­maat tweedehandse Dunlops al om die aartap­pellande, dan weet jy – hiérdie boere maak reg vir daardie wit kristalletjies wat vroegmôre uit die lug val.

Maar weet ons regtig wat ryp is en hoe dit gevorm word? Daar bestaan ’n hele paar mites soos dat ryp gevriesde dou is. Maar laat ek maar die ‘mythbuster’ wees! Die feit is –  ryp is nié dou wat gevries het nie. Dit is nog minder oppervlakwater op blare wat gevries het.

Gevriesde dou en water lyk heeltemal anders as ryp.

Daar is hoofsaaklik twee tipes ryp:

  • Swartryp gaan hoofsaaklik met redelike sterk winde en temperature onder vriespunt gepaard. Wolke mag teenwoordig wees.
    Temperature daal vinnig weens ’n laag yskoue lug wat ingewaai word en dan nog verder afkoel weens energieverlies. Uitein­delik daal temperature só laag dat die selsap van plantselle vries en bars. Geen ys is op die plante teenwoordig nie, omdat die lugvog naby die grondoppervlak te laag is. Die volgende oggend as die son begin skyn, sien ons donkergroen tot swart gekleurde plante en blare. Dit is swartryp.
  • Witryp word hoofsaaklik tydens wolklose nagte en sonder wind gevorm. Tempera­ ture daal vinnig weens uitstraling vanaf die aardkors. Die aarde verloor met ander woorde energie en gevolglik koel die hoog­ ste lug die vinnigste af.. Wanneer witryp egter voorkom, vind die omgekeerde plaas, naamlik dat die lug naaste aan die grondop­ pervlak die vinnigste afkoel en temperature onder vriespunt bereik. Indien die humiditeit hoog genoeg is, sal die ‘ryppunt’ ook relatief hoog wees, maar laer as 0ºC. Hoe laer die humiditeit (droër) hoe laer die ‘ryppunt’.
    Die ‘ryppunt’ is die temperatuur wat die lug moet bereik om atmosferiese vog te laat vries (nie kondenseer). Kondensasie na water, in hierdie geval, is dou. Witryp is dus die oorgang van atmosferiese vog vanaf die gasfase (vog) direk na die vaste fase, naamlik yskristalle. Yskristalle vorm in die lug, Noudat die winter in alle erns hier is, is daar ’n paar benoude boere -veral as die gesprekke om temperature onder vriespunt draai! En natuurlik verwys ek hier ook na die gevreesde winterverskynsel van RYP. gewoonlik rondom bakteriekerne, maar word ook op plantoppervlaktes en ook grond­oppervlakte gevorm. Witryp is altyd kristalle en nie gevriesde water of dou nie. Witryp kan met sneeu vergelyk word. Nes ryp is sneeu nie reëndruppels wat vries nie. Reëndruppels wat vries is hael.

Voorkoming van witryp met chemikalieë Yskristalle word gewoonlik rondom bakte­rie kerne in die lug of op plant­ en grondop­pervlaktes gevorm. Indien die aantal bakterieë verminder kan word deur bakteriedoders soos COPSTAR 120 SC op plante te spuit, sal die ryp  ook ‘ligter’ wees, tot by ’n minimum tempera­ tuur van ongeveer ­2ºC. By laer temperature as dit, sal chemikalieë nie help nie.

In sommige Europese lande en in Amerika is  dit redelik algemeen om koperswam­ doders te gebruik. COPSTAR is in  Suid­Afrika ook suksesvol tot  en met ­2ºC gebruik, veral op  aartappels en sitrus.

26
May

Syngenta “Mango Pak” behaal reuse sukses in samewerking met Laeveld Agrochem

Mango produsente gebruik al jare lank produkte soos Thiovit jet en Tilt wat ook in die Syngenta Mango Pak ingesluit is. Na afloop van deeglike navorsing en verskeie grootskaal demonstrasieproewe wat oor etlike jare gestrek het, was dit egter duidelik dat die insluiting van produkte soos Actara en Ortiva ‘n beduidende verbetering op opbrengs en na-oes gehalte van vrugte kan hê.

 Proewe is onder uiteenlopende klimaats- en produksie kondisies in verskeie areas getoets, en Syngenta het besluit om in samewerking met Laeveld Agrochem te begin om die Mango Pak konsep as omvattende gewas oplossing aan mango produsente te bemark. Verskeie mango produsente het dus al gehoor en gebruik gemaak van die nuwe Syngenta Mango Pak konsep toe produkte reeds verlede seisoen as ‘n bondeling beskikbaar ge-stel is.

Waaruit bestaan Mango Pak?

Die Mango Pak bestaan uit ‘n volledige reeks produkte vir die beheer van insekte sowel as swamsiektes. ‘n Vaste spuitprogram word gevolg wat begin met Tilt vanaf vroeë blomstadium vir die beheer poeieragtige meeldou. Daar word sterk op Tilt bespuitings gesteun tot 100% blomblaarval weens die sistemiese eienskappe van dié triasool het en die goeie beheer van poeieragtige meeldou en ‘n kompleks van bloeiselskroeipatogene, onder andere ook Colletotrichum en Botryosphearia spp. Tilt speel dus ‘n belangrike rol in inokulum vermindering met betrekking tot patogene wat antraknose, stingel-ent en sagte bruinvrot van mangoes veroorsaak.  Thiovit jet word twee maal in die bloeiselprogram aanbeveel om poeieragtige meeldou te beheer, blaaspootjie populasies te onderdruk en ook as deel van ‘n anti-weerstandstrategie om die aanhoudende gebruik van swamdoders wat aan die triasool familie behoort, te onderbreek. Die eertste Ortiva bespuiting word na volblom tot albaster-grootte stadium (ses weke na blom) toegedien en die hoof teiken met hierdie plasing is om jong vruggies teen stingel-ent en sagtebruinvrot patogene te beskerm.

Toedieningsproses

 Actara word in Julie/Augustus, eenmalig as grondtoediening gebruik vir beheer van mongo kewer, witluis, en die onderdrukking van mango dopluis. Die metode van toediening pas ten volle in by geïntegreerde plaagbeheer strategieë om die effek op voordelige insekpredatore te verminder en omgewingsbesoedeling te beperk. Die tweede Ortiva word drie weke voor oes gespuit en verseker dat gesonde vrugte die pakhuis bereik, sodat aan die standaarde vir beter vrugkwaliteit en verlengde raklewe wat die plaaslikemark deesdae vereis asook die streng vereistes van uitvoer, voldoen kan word. Die aantal koper bespuitings na vrugset tot oes sal grootliks afhang van siekte druk in die area, en veral van die voorkoms van bakteriese swartvlek.  Die produk Bion wat baie suksesvol saam met koperbespuitings gebruik word, is nie in die Mango Pak ingesluit nie, maar kan oorweeg word onder hoë bakteriese druk situasies.

Na die eerste seisoen

Na die eerste seisoen se bondeling, en met in-agneming van die uiteenlopende praktyke en behoeftes van ons mango produsente in verskillende verbouingsareas, is besluit om ‘n basiese Syngenta Mango Pak daar te stel wat bestaan uit 12 x 1 l Actara, 24 x 1 l Ortiva en 3 x 5 l Tilt. Thiovit maak deel uit van die Syngenta mango program, maar word apart gelewer weens regulasie met betrekking tot die vervoer van chemikalië.

Net soos vir die Thiovit jet wat in die mango program gebruik moet word, het Syngenta ook vir ons produsente met nouer boomspasiëring waar meer Actara benodig word, voorsiening gemaak om adisionele Actara, gekoppel aan die aantal mango pakke wat hulle gebruik, teen verlaagde koste te bekom. Die konsep van addisionele Actara vir die mango pak help ook die produsent om die besluit om Actara op groter areas te gebruik later in die groeiseisoen te neem wanneer Moedernatuur reeds van haar kaarte gespeel het.

Werk teen onkruid

Moenie vergeet wat die effek is van onkruide, op water, voedingstowwe en chemikalië soos Actara, wat eintlik vir jou mango boom bestem is om optimum prestasie te kan lewer, nie. Gramoxone en Preeglone is nie-selektiewe kontak onkruiddoders, wat gou in die grond afgebreek word, vir die na-opkoms beheer van eenjarige grasse en breëblaaronkruide. Touchdown is ‘n nie-selektiewe sistemiese onkruiddoder vir die beheer van eenjarige en meerjarige grasse asook breëblaaronkruide.

Meer inligting

Kontak gerus jou naaste Laeveld Agrochem agent vir meer inligting.